Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/128902/virtual/www/domains/vysouseni-mibag.cz/wp-content/plugins/cforms/cforms.php on line 836

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/128902/virtual/www/domains/vysouseni-mibag.cz/wp-content/plugins/cforms/cforms.php on line 839

Metody vysoušení

Existuje řada metod, jak se přebytečné a nežádoucí vlhkosti ve zdech zbavit. V případě zasažení objektu povodní nebo z důvodu poškozených hydroizolací dochází k průniku vlhkosti do zdiva a z tohoto důvodu se na povrchu zdiva tvoří vlhkostní mapy, plísně či výkvěty solí. Dalším podstatným projevem vlhkého zdiva jsou značné energetické a teplotní ztráty. 

Metody vysoušení zdiva dělíme na přímé, nepřímé a doplňkové. Přímé metody jsou preventivní a zabezpečují, že se Vysoušení po povodnivlhkost do zdiva nemůže dostat. Nepřímé metody odstraňují zdroj ještě před výstavbou a provádějí se u již stojících budov, u kterých se vlhkost zdí objevila později.  Přímá a nepřímá metoda se většinou se kombinují dohromady. Nejdříve se odstraňují příčiny, poté se započne vysoušení zdiva.

Metody přímé:

Metody nepřímé:

Přímé metody vysoušení

Chemická injektáž zdiva

Osvědčený způsob, jak se efektivně zbavit vlhkosti ve zdivu je injektáž zdiva. Výsledkem chemické injektáže zdiva je rovnoměrné a kompaktní vyplnění kapilárních pórů vhodnou injektážní hmotou.

Hydrofobizační injektáže – ve zdivu se vytvoří speciální bariéra, která odpuzuje vodu
Gelové injektáže – v otvorech ve zdi se nachází speciální gel, který po styku s vlhkostí nabobtnává a zabraňuje tak jejímu vniku; při vysoušení se zase smršťuje (tento jev se odborně nazývá revisibilita)

Tato metoda se používá pro kamenné, smíšené i betonové zdivo. Do zdi se vyvrtají otvory, do kterých se injektuje speciální hydrofobní prostředek. Je možno je kombinovat s utěsňujícími látkami. Hydrofobní látky ze své podstaty odpuzují vodu a zabraňují tak pronikání vzlínavé vody do zdiva. Způsob provedení injektáže je ovlivněn složením zdiva, výskytem dutin ve zdivu, či množstvím usazených solí. Při vysoké vlhkosti zdiva se používá tlakové injektážní čerpadlo s regulací tlaku. Umístění jednotlivých otvorů je zvoleno tak, aby při injektáži nebyla narušena statiky budovy. Vyvrtané otvory jsou vyčištěny vzduchem a poté napuštěny chemickým materiálem. Poté se otvory vyplní či uzavřou maltou.

Výhody použití metody chemické injektáže zdiva

Sanace zdiva metodou injektáží je velmi spolehlivý způsob izolace zdiva s trvalým účinkem!

Mikrovlnné vysoušení zdiva

Mikrovlnné vysoušení se používá pro snížení vlhkosti zdiva například před injektážemi. Na rozdíl od jiných vysoušecích systémů působí přes vysoušenou konstrukci přímo na zdroj vlhkosti – vodu. Energie elektromagnetických mikrovln působí na molekuly vody, tím dochází k zahřátí vody v konstrukci, která se rychleji odpařuje. Vyzařovací jednotka popojíždí nad vysoušenou plochou a rychlost vysoušení je závislá na druhu vysoušeného materiálu.

NONSTOP LINKA 800 163 547